Available courses

Vailkaine 7. ja 8. klassile
Kaardiõpetus ja loodusgeograafia
Maailma loodusvööndite geograafia

Eesti ja Euroopa loodus- ja majandusgeograafia.

Geograafia koolieksami tegijale


Materjale olümpistidele ja geograafiahuvilistele
Geoinformaatika valikkursused 10.klassile
10. klassi geograafiakursused
Maa kui süsteem


Materjalid majandusõpetuse kursustel

11. klassi geograafiakursused

Rahvastik ja majandus

Loodusvarade kasutamine ja keskkonnaprobleemid


Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about

Kunstiajaloo materjalid 10. klassile
Kunstiajaloo materjalid 11. klassile
Kunstiajaloo materjalid 12. klassile

Teosed muusika kuulamiseks

Teosed muusika kuulamiseks

Teosed muusika kuulamiseks

Suunakursus 10. klassi õpilastele

Kursus sisaldab uurimistööks vajalikke abimaterjale.