Skip available courses

Available courses

Informaatika 5. klassis. Arvuti töövahendina

Kursuse täpsem kirjeldus: http://real.edu.ee/index.php/oppetoeoe/oppekava/679-inform-5

Täiendust ja muidu praktilist lisa Success Upper Intermediate õppematerjalidele.

Inglise keele riigieksamiks

Additional material to accompany Solutions Advanced Student's Book, Workbook and Student's MultiROM.

Esitlused ja ülesanded 7.klassi õpilastele

Esitlused ja ülesanded 8.klassi õpilastele

Esitlused ja ülesanded 9.klassile

Geograafia koolieksami tegijale

Materjale olümpistidele ja geograafiahuvilistele

Geograafia valikkursus 10.klassile

Geograafia I ja II kursus 10.klassile

Materjalid majandusõpetuse kursustel

Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about

Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab õppeainet
Kunstiajaloo materjalid 10. klassile
Kunstiajaloo materjalid 11. klassile
Kunstiajaloo materjalid 12. klassile

Teosed muusika kuulamiseks

Teosed muusika kuulamiseks

Teosed muusika kuulamiseks

Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab õppeainet

Suunakursus 10. b ja 10. c klassi õpilastele

Kursus sisaldab uurimistööks vajalikke abimaterjale.

Milliseid ülesandeid kasutada ja kuidas koostada teste?

Põhikooli ainetevahelised ülesanded ja tööde esitamine.


Skip õpikeskkonna uudised

Õpikeskkonna uudised

(No news has been posted yet)

Skip õpikeskkonna uudised

Õpikeskkonna uudised

(No news has been posted yet)

Skip õpikeskkonna uudised

Õpikeskkonna uudised

(No news has been posted yet)