Põhikooli ainetevahelised ülesanded ja tööde esitamine.