Available courses

Valikaine 8. klassile
Kaardiõpetus ja loodusgeograafia
Maailma loodusvööndite geograafia
Eesti ja Euroopa loodus- ja majandusgeograafia.

Geograafia koolieksami tegijale

Materjale olümpistidele ja geograafiahuvilistele
Geoinformaatika valikkursused 10.klassile
10. klassi geograafiakursused
Maa kui süsteem

Materjalid majandusõpetuse kursustel

11. klassi geograafiakursused

Rahvastik ja majandus

Loodusvarade kasutamine ja keskkonnaprobleemid

Antud kursus sisaldab 9.klassi matemaatika kordamisteste, mida on hea kasutada kordamiseks nii enne kevadisi sisseastumiskatseid kui ka lõpueksameid.

Teosed muusika kuulamiseks

Teosed muusika kuulamiseks

Teosed muusika kuulamiseks

Suunakursus 10. klassi õpilastele

Kursus sisaldab uurimistööks vajalikke abimaterjale.